Đốt cháy 11 52 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 11,52 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 11,52 gam hỗn hợp gồm Ca và Mg trong oxi một thời gian thu được m gam rắn X. Nghiền nhỏ rắn X, sau đó cho vào dung dịch chứa HCl và 0,09 mol NaNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 muối; 1,16 gam kết tủa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 89/21. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, thu được 3,48 gam kết tủa. Giá trị m là. A. 12,32 gam B. 12,64 gam C. 12,48 gam D. 12,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + NaOH —> nMg(OH)2 = 0,06 Bảo toàn Mg —> nMg ban đầu = nMg(OH)2 tổng = (1,16 + 3,48)/58 = 0,08 —> nCa ban đầu = 0,24 Dung dịch Y chứa 3 muối gồm CaCl2 (0,24), MgCl2 (0,06) và NaCl (0,09) Trong Z đặt a, b, c là số mol N2O, N2 và H2 nZ = a + b + c = 0,105 mZ = 44a + 28b + 2c = 0,105.4.89/21 nN = 2a + 2b = 0,09 —> a = 0,025; b = 0,02; c = 0,06 Đặt nO2 = u, bảo toàn electron: 2nMg + 2nCa = 4u + 8nN2O + 10nN2 + 2nH2 —> u = 0,03 —> mX = m kim loại + mO2 = 12,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP