Hòa tan 16 45 gam hỗn hợp NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 16,45 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 16,45 gam hỗn hợp NaCl và Na2CO3 trong một lượng vừa đủ 100 gam dung dịch HCl 7,3%. Sau khi kết thúc phản ứng thêm tiếp vào đó 200 gam dung dịch AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra? b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl thu được? c) Tính khối lượng kết tủa tạo thành?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 100.7,3%/36,5 = 0,2 Na2CO3 + 2HCl —> 2NaCl + CO2 + H2O 0,1…………..0,2………..0,2……0,1 —> mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 —> mNaCl = 16,45 – 10,6 = 5,85 —> nNaCl ban đầu = 2,85/58,5 = 0,1 nNaCl tổng = 0,2 + 0,1 = 0,3 mCO2 = 0,1.44 = 4,4 gam mddNaCl = 16,45 + 100 – 4,4 = 112,05 C%NaCl = 0,3.58,5/112,05 = 15,66% NaCl + AgNO3 —> AgCl + NaNO3 0,3………………………0,3 —> mAgCl = 0,3.143,5 = 43,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP