Hợp chất hữu cơ X mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H8O4 và không cho được phản ứng tráng gương. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy toàn bộ Z, thu được 15,84 gam CO2 và 8,64 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là. A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,36 và nH2O = 0,48 —> nZ = 0,12 —> Số C của Z = nCO2/nZ = 3 Nếu Z là C3H8O thì X có 2 cấu tạo thỏa mãn: HOOC-COO-CH2-CH2-CH3 HOOC-COO-CH(CH3)2 Nếu Z là C3H8O2 thì X dạng (HCOO)2C3H6 có tráng gương nên loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP