Cho 2 mẫu Zn có khối lượng bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2 mẫu Zn có khối...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2 mẫu Zn có khối lượng bằng nhau vào cốc 1 đựng dung dịch HCl dư, cốc 2 đựng dung dịch hỗn hợp HCl và CuSO4 dư. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn ở cốc 1 thu được V1 lít khí, cốc 2 thu được V2 lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). So sánh V1 và V2? A. V1 = V2 B. V1 > V2 C. V1 < V2 D. V1 < V2/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cốc 2 chứa CuSO4 nên một phần Zn đã khử Cu2+ —> V2 < V1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP