Cho các chất sau: NaOH MgO HNO2 Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: NaOH, MgO, HNO2, Cu(OH)2, Na, NaHCO3, FeCl3, CH3NH2. Có bao nhiêu chất mà glyxin phản ứng được (các điều kiện cần thiết coi như có đủ) ? A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 phuongcoi6ax sửa câu hỏi 10.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaOH, HNO2, Na Các chất khác ta không xét phản ứng. Chú ý: Chép đủ A. B. C. D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP