Oxit cao nhất của một nguyên tố là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxit cao nhất của mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3. Trong hợp chất khí của nó với hiđro có 5,88% hiđro và kim loại. Hãy: Xác định nguyên tố R Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của 2 hợp chất trên và hidroxit cao nhất

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Oxit cao nhất là RO3 —> Hợp chất khí với hiđrol là RH2 —> %H = 2/(R + 2) = 5,88% —> R = 32: R là S Oxit cao nhất: RO3 Hiđroxit cao nhất: H2SO4 Hợp chất khí với hiđro: H2S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP