X Y là hai este đều đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đều đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Z là este no hai chức (X, Y, Z đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đun nóng 25,38 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (X, Y có cùng số mol) cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp chứa 2 muối. Nung toàn bộ hỗn hợp muối với vôi tôi xút, thu được 1,98 gam hỗn hợp gồm 2 khí. Số nguyên tử H có trong este Z là A. 6 B. 10 C. 8 D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nY = X —> nACOONa = 2x nZ = z —> nB(COONa)2 = z —> nNaOH = 2x + 2z = 0,36 —> x + z = 0,18 (1) Khí gồm AH (2x) và BH2 (z) m khí = 2x(A + 1) + z(B + 2) = 1,98 Thế (1) vào —> 2Ax + Bz = 1,62 —> m muối = 2x(A + 67) + z(B + 134) Thế (1)(2) vào —> m muối = 25,74 Bảo toàn khối lượng —> mAncol = 14,04 —> M ancol = 39: CH3OH (0,18) và C2H5OH (0,18) Do X là ACOOCH3 (x mol), Y là ACOOC2H5 (x mol) nên Z phải chứa cả 2 gôc ancol. Dễ thấy x + z < 2x + z < 2x + 2z —> 0,18 < n khí < 0,36 —> 5,5 < M khí < 11 Do gốc A chứa nối đôi (ít nhất A = 27) nên: —> B + 2 < 5,5 < 11 < A + 1 —> B = 0 là nghiệm duy nhất Vậy Z là CH3-OOC-COO-C2H5 —> Z có 8H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP