Hóa hơi hoàn toàn 6 34 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 6,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 6,34 gam hỗn hợp E chứa hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể chiếm 1,792 lít (đktc). Mặt khác đun nóng 6,34 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng và hỗn hợp chứa x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,18 gam. Tỉ lệ x : y gần nhất với: A. 0,6. B. 1,2. C. 1,0. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nE = 0,08 —> nROH = 0,08 m tăng = 0,08(R + 16) = 3,18 —> R = 23,75 —> CH3OH (0,03) và C2H5OH (0,05) E gồm ACOOCH3 (0,03) và BCOOC2H5 (0,05) mE = 0,03(A + 59) + 0,05(B + 73) = 6,34 —> 3A + 5B = 92 —> A = 29 (-C2H5) và B = 1 (H-) là nghiệm duy nhất. —> E gồm C2H5COOCH3 (0,03) và HCOOC2H5 (0,05) mHCOONa = x = 3,4 mC2H5COONa = y = 2,88 —> x : y = 1,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP