Nguyên tố Mg trong tự nhiên có 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố Mg trong t...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố Mg trong tự nhiên có 3 đồng vị số khối lần lượt là 24, 25, 26. Cứ trong 5000 nguyên tử thì có 3930 đồng vị 24; 505 đồng vị 25. Tìm nguyên tử khối trung bình của Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP