Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn với Fe2O3 không có O2. Hỗn hợp sau phản ứng thành 2 phần có hiệu khối lượng 24,12 gam, 1 phần tác dụng với NaOH dư có 0,03 mol khí thoát ra, 1 phần tác dụng với HCl dư có 0,5 MOL khí thoát ra. Khối lượng của Fe tạo thành trong phản ứng nhiệt nhôm có giá trị: A.12,32g. B.13,32g. C.14,32g. D.15,32g

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Với NaOH: nH2 = 0,03 —> nAl = 0,02 Do có Al dư nên Fe2O3 hết. Đặt nAl2O3 = x —> nFe = 2x Với HCl: nAl = 0,02k; nAl2O3 = kx và nFe = 2kx —> nH2 = 0,02k.1,5 + 2kx = 0,5 —> k = 0,5/(2x + 0,03) TH1: 27.0,02k + 102kx + 56.2kx – 0,02.27 – 102x – 56.2x = 24,12 Thế k vào —> x = TH2: 0,02.27 + 102x + 56.2x – (27.0,02k + 102kx + 56.2kx) = 24,12 Thế k vào —> x = —> mFe = 56(2x + 2kx) =

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP