X Y là hai este đơn chức của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đơn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đơn chức của axit acrylic (MX < MY). Thủy phân m gam hỗn hợp A gồm X, Y trong dung dịch NaOH 4% vừa đủ, thu được (m + 1,62) gam muối, hóa hơi toàn bộ sản phẩm còn lại thu được 98,38 gam hỗn hợp Z (trong đó có hai chất có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được 0,5 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong A là A. 34,85%. B. 54,85%. C. 57,00%. D. 45,15% maimap313 trả lời 08.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z chứa hai chất có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC —> H2O và C2H5OH X là C2H3COOC2H5 (a mol) Y là C2H3COOR (b mol, R là gốc phenol) nNaOH = a + 2b —> mddNaOH = 1000(a + 2b) và mH2O trong dung dịch NaOH = 960(a + 2b) Bảo toàn khối lượng: m + 1000(a + 2b) = m + 1,62 + 98,38 mZ = 46a + 18b + 960(a + 2b) = 98,38 —> a = 0,04 và b = 0,03 Y có n nguyên tử C —> nCO2 = 0,04.5 + 0,03n = 0,5 —> n = 10 —> Y là C2H3COOC7H7 —> %Y = 54,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP