Cho các phát biểu sau đây số phát...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau đây, số phát biểu đúng : (1) Khí NH3 có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. (2) Khi đun nóng NH3 với O2 ở nhiệt độ 850 độ C có xúc tác Pt thì sản phẩm tạo thành là khí N2. (3) Trong các phản ứng oxi hóa khử ( không xét phản ứng phân hủy ): NH3 chỉ thể hiện tính khử. (4) Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc. (5) Trong phòng thí nghiệm để điều chế NH3 người ta sẽ cho H2 tác dụng với N2 ( nhiệt độ, áp suất, xúc tác ). A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng (2) Sai, khi có xúc tác Pt, sản phẩm oxi hóa là NO (3) Sai, NH3 thể hiện cả tính oxi hóa (Với Na, K…) (4) Sai, H2SO4 hấp thụ H2O nhưng cũng phản ứng với NH3. (5) Sai, điều chế NH3 trong PTN từ muối amoni (+ kiềm) hoặc đun nóng dung dịch NH3 đặc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP