Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 este hai chức (đều mạch hở). Hoá hơi hoàn toàn 23,54 gam X thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6,72 gam N2 (đo cùng điều kiện). Đun nóng 23,54 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 23 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 13,41 gam. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,225 mol O2 thu được CO2, H2O và Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là: A. 34,58%. B. 45,1%. C. 44,8% D. 40,1% tranvinhkhang8320012001 trả lời 10.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nN2 = 0,24 nNaOH = x —> nOH(ancol) = x —> nH2 = 0,5x mY = m tăng + mH2 = x + 13,41 Bảo toàn khối lượng: 23,54 + 40x = 23 + x + 13,41 —> x = 0,33 X gồm este đơn (tổng u mol) và este 2 chức (v mol) nX = u + v = 0,24 nNaOH = u + 2v = 0,33 —> u = 0,15 và v = 0,09 M muối = 23/0,33 = 69,7 —> Muối gồm HCOONa (0,29) và CH3COONa (0,04) Ancol Y gồm AOH (0,15) và B(OH)2 (0,09) mY = 0,15(A + 17) + 0,09(B + 34) = x + 13,41 —> 5A + 3B = 271 Do A ≥ 15 và B ≥ 28 nên A = 29 và B = 42 là nghiệm duy nhất. —> Y gồm C2H5OH (0,15) và C3H6(OH)2 (0,09) Kết hợp số mol 2 muối ta được các este: CH3COOC2H5 (0,04) HCOOC2H5 (0,11) —> %HCOOCH3 = 34,58% (HCOO)2C3H6 (0,09)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP