Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có năm dung dịch đựn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 3 ống nghiệm có kết tủa: (NH4)2SO4, FeCl2 , K2CO3: (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O FeCl2 + Ba(OH)2 —> BaCl2 + Fe(OH)2 K2CO3 + BaCl2 —> BaCO3 + 2KCl Các ống chứa Cr(NO3)3, Al(NO3)3 có kết tủa nhưng sau đó tan trở lại: Cr(NO3)3 + Ba(OH)2 —> Cr(OH)3 + Ba(NO3)2 Cr(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(CrO2)2 + H2O Tương tự cho Al(NO3)3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP