Cho dãy các chất: NH4Cl NH4 2SO4 NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. 5 B. 4 C. 1 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất (NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa: (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O MgCl2 + Ba(OH)2 —> Mg(OH)2 + BaCl2 FeCl2 + Ba(OH)2 —> Fe(OH)2 + BaCl2 Riêng AlCl3 có tạo kết tủa nhưng sau đó bị hòa tan trở lại: 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaCl2 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + 4H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP