Một bình kín trong đó chứa N2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một bình kín trong đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một bình kín trong đó chứa N2 và H2 theo tỉ lệ 1:4 và áp suất p1 atm ở 0 độ C với một ít hai chất xúc tác thích hợp. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa nhiệt độ về 0 độ C thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là : A. 70% B. 25% C. 50% D. 75%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số mol hỗn hợp khí trước phản ứng là n1, sau phản ứng là n2 —> n1/n2 = p1/p2 = p1/(p1 – 10%p1) = 10/9 Tự chọn n1 = 10 —> n2 = 9 Ban đầu: nN2 = 2 và nH2 = 8 nN2 phản ứng = (n1 – n2)/2 = 0,5 —> H = 0,5/2 = 25%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP