Cho các dung dịch có cùng nồng độ:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các dung dịch có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: A. (3), (2), (4), (1) B. (4), (1), (2), (3) C. (1), (2), (3), (4) D. (2), (3), (4), (1)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với cùng nồng độ, H2SO4 phân li ra lượng H+ nhiều gấp 2 lần so với HCl —> (2) < (3) < 7 KNO3 tạo bởi các ion không bị thủy phân —> pH = 7 Na2CO3 có pH > 7 vì nó phân li ra CO32-, ion này bị thủy phân tạo môi trường kiềm: CO32- + H2O ↔ HCO3- + OH- Vậy pH tăng dần theo dãy: (2), (3), (4), (1)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP