Cho 40 ml dung dịch HCl 0 75M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 40 ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,03 —> nH+ = 0,03 nBa(OH)2 = 0,0128 và nKOH = 0,0064 —> nOH- tổng = 0,032 Sau pha trộn thu được 0,2 lít dung dịch chứa nOH- = 0,032 – 0,03 = 0,002 —> [OH-] = 0,01 —> pOH = 2 —> pH = 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP