Cho 31 15 gam hỗn hợp bột Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 31,15 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 11,5. Giá trị m gần giá trị nào nhất? A. 240 B. 242 C. 241 D. 239

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZn = nMg = 0,35 nN2O = nH2 = 0,1 Bảo toàn electron: 2nZn + 2nMg = 8nN2O + 2nH2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,05 Bảo toàn N —> nNaNO3 = 2nN2O + nNH4+ = 0,25 nNaHSO4 = a Dung dịch A chứa Zn2+ (0,35), Mg2+ (0,35), NH4+ (0,05), Na+ (a + 0,25), SO42- (a) Bảo toàn điện tích —> a = 1,7 —> m muối = 240,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP