Tính V ml dung dịch KOH 0 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính V ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính V ml dung dịch KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dung dịch X gồm 2 axit HCl và HNO3 có pH = 2?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nH+ = 10^-4 Để trung hòa vừa đủ dung dịch axit cần nOH- = 10^-4 —> 0,1V = 10^-4 —> V = 0,001 lít = 1 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP