Trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 100 ml dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 với 100ml dung dịch H2SO4 thu được dung dịch có pH = 2. Tính CM của dung dịch H2SO4 ban đầu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 12 —> pOH = 2 —> [OH-] = 0,01 —> nOH- = 0,001 CM H2SO4 = x —> nH2SO4 = 0,1x —> nH+ = 0,2x Sau pha trộn thu được 0,2 lít dung dịch có pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nH+ dư = 0,002 —> 0,2x – 0,001 = 0,002 —> x = 0,015

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP