Tính thể tích dung dịch NaOH 1 8M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính thể tích dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dung dịch H2SO4 1M để thu được dung dịch có pH = 13. (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,5 —> nH+ = 1 VddNaOH đã dùng = x lít —> nNaOH = 1,8x —> nOH- = 1,8x Sau khi pha trộn thu được x + 0,5 lít dung dịch có pH = 13 —> pOH = 1 —> [OH-] = 0,1 —> nOH- dư = 0,1(x + 0,5) = 1,8x – 1 —> x = 0,6176 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP