Trộn X là dung dịch H2SO4 0 02M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn X là dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn X là dung dịch H2SO4 0,02M với Y là dung dịch NaOH 0,035M thu được dung dịch Z có pH = 2. Tính tỉ lệ về thể tích giữa dung dịch X và dung dịch Y? (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thể tích đã dùng là x lít X và y lít Y. nH2SO4 = 0,02x —> nH+ = 0,04x nNaOH = 0,035y —> nOH- = 0,035y Sau pha trộn thu được x + y lít dung dịch Z có pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nH+ = 0,01(x + y) —> 0,04x – 0,035y = 0,01(x + y) —> 0,03x = 0,045y —> x : y = 3 : 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP