Cho 100 ml dung dịch H2SO4 có pH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 100 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 100 ml dung dịch H2SO4 có pH = 2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,01M. Tính pH của dung dịch sau phản ứng? (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nH+ = 0,001 nNaOH = 0,001 —> nOH- = 0,001 —> Phản ứng trung hòa xảy ra vừa đủ, dung dịch thu được có pH = 7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP