Trộn 200 ml H2SO4 0 05M với 300...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 200 ml H2SO4 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 200 ml H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là? A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,01 —> nH+ = 0,02 nNaOH = 0,018 —> nOH- = 0,018 —> nH+ dư = 0,02 – 0,018 = 0,002 [H+] = 0,002/0,5 = 0,004 —> pH = -lg[H+] = 2,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP