Trộn 100 ml dung dịch HCl 1 2M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 100 ml dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 100 ml dung dịch HCl 1,2M với 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M được dung dịch D. Tính pH của dung dịch D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = 0,12 —> nH+ = 0,12 nCa(OH)2 = 0,05 —> nOH- = 0,1 Sau khi pha trộn: nH+ dư = 0,12 – 0,1 = 0,02 —> [H+] = 0,02/0,2 = 0,1 —> pH = -lg[H+] = 1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP