Trộn 200 ml dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 200 ml dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với 100ml dung dịch H2SO4 0,3M. Tính pH của dung dịch thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,02 —> nOH- = 0,04 nH2SO4 = 0,03 —> nH+ = 0,06 Sau pha trộn —> nH+ dư = 0,02 —> [H+] dư = 0,02/0,3 —> pH = -lg[H+] = 1,176

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP