Cho dung dịch HCl có pH = 4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch HCl có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch HCl có pH = 4. Hỏi phải thêm lượng H2O (ml) gấp bao nhiêu lần dung dịch HCl ban đầu để có dung dịch HCl có pH = 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH tăng 1 đơn vị —> Đã pha loãng 10 lần Thể tích dung dịch HCl trước pha loãng là x lít —> Sau pha loãng là 10x lít —> Đã thêm 10x – x = 9x lít H2O —> Lượng H2O cần thêm gấp 9 lần thể tích dung dịch HCl ban đầu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP