Cho 100ml dung dịch Al2 SO4 3 aM...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 100ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 100ml dung dịch Al2(SO4)3 aM tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 3aM thu được kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn A thu được bé hơn khối lượng A là 5,4 gam. Giá trị của a là: A. 0,5M B. 1M C. 0,6M D. 0,4M

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl2(SO4)3 = 0,1a và nBa(OH)2 = 0,3a Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 0,1a…………….0,3a………………0,2a………0,3a —> A gồm Al(OH)3 (0,2a) và BaSO4 (0,3a) Khi nung A —> nH2O = 0,3a = 0,3 —> a = 1M

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP