Đun nóng 6 64 gam hỗn hợp P...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 6,64 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 6,64 gam hỗn hợp P gồm 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 5,56 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Đun nóng 6,64 gam P với H2SO4 đặc 180°C thu được hỗn hợp khí chỉ gồm 2 olefin. Công thức và số mol của anken lớn hơn là A. 0,04 mol C3H6. B. 0,08 mol C4H8 C. 0,08 mol C3H6. D. 0,04 mol C4H8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nH2O = (6,64 – 5,56)/18 = 0,06 —> nAncol = 2nH2O = 0,12 Các ete có số mol bằng nhau —> Các ancol cũng có số mol bằng nhau —> Mỗi ancol có số mol 0,12/3 = 0,04 Các ancol là A, B, R —> 0,04A + 0,04B + 0,04R = 6,64 —> A + B + R = 166 Tách H2O 3 ancol —> 2 anken nên: —> A = 46, B = R = 60 —> Các anken C2H4 (0,04) và C3H6 (0,08)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP