Có 10 ml dung dịch HCl pH =...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 10 ml dung dịch H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khoấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Tính x?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trước khi pha loãng: pH = 3 —> [H+] = 0,001 —> nH+ = 10^-5 Sau khi pha loãng: pH = 4 —> [H+] = 10^-4 Lượng H+ vẫn không đổi là 10^-5 nên V = 10^-5/10^-4 = 0,1 lít = 100 ml —> x = 100 – 10 = 90 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP