Cho 300 ml dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 300 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 18,8475 gam. Giá trị của x là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lần thêm kiềm đầu tiên: nBa(OH)2 = 0,03 —> m↓ = 8,55 Lần thêm sau đó: nBa(OH)2 = 0,04 —> m↓ = 18,8475 – 8,55 = 10,2975 Nhận xét: Lượng Ba(OH)2 tăng 4/3 = 1,33 lần nhưng lượng kết tủa chỉ tăng 10,2975/8,55 = 1,2 lần —> Al(OH)3 đã bị hòa tan trở lại một phần. nAl3+ = 0,5x & nSO42- = 0,75x nOH- tổng = 0,14 = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 2x – 0,14 nBaSO4 = nSO42- = 0,75x —> m↓ = 233.0,75x + 78(2x – 0,14) = 18,8475 —> x = 0,09

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP