Hỗn hợp X gồm 2 ancol cho loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 ancol, cho loại nước 0,332 gam hỗn hợp X trong H2SO4 đặc ở trên 170 độ C tạo ra 2 olefin là 2 đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp 2 olefin trên cùng với 0,128 mol không khí, sau phản ứng cháy hoàn toàn olefin thì đem ngưng tụ hỗn hợp sau phản ứng còn lại 2,688 lít (đktc) khí. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng các ancol trong X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Không khí chứa: nO2 = 0,128.20% = 0,0256 và nN2 = 0,1024 Đốt cháy anken cũng tốn O2 giống đốt ancol nên: CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O x…………………..1,5x………..nx mX = x(14n + 18) = 0,332 n khí = nx + (0,0256 – 1,5nx) + 0,1024 = 0,12 —> nx = 0,016 và x = 0,006 —> n = 8/3 —> C2H5OH (u mol) và C3H7OH (v mol) nX = u + v = 0,006 mX = 46u + 60v = 0,332 —> u = 0,002 và v = 0,004 —> C2H5OH (27,71%) và C3H7OH (72,29%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP