Hoà tan 21 6 gam Al trong một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan 21,6 gam Al ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan 21,6 gam Al trong một dung dịch NaNO3 và NaOH dư. Tính thể tích NH3 đktc thoát ra nếu hiệu suất phản ứng là 80%. Giả sử không có khí H2 sinh ra. A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 1,344 lít D. 5,376 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,8 Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH3 —> nNH3 = 0,3 Hiệu suất 80% nên: V = 80%.0,3.22,4 = 5,376

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP