Cho 8 64 gam Al vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,64 gam Al vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (tạo thành bằng cách hoà tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước). Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Trong hỗn hợp Y tỉ lệ số mol FeCl3: CuCl2 là: A. 2 B. 1,5 C. 3 D. 5/3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt nCuCl2 = a, nFeCl3 = b Chất rắn gồm Cu (a) và Fe (c) —> 135a + 162,5b = 74,7 m rắn = 64a + 56c = 17,76 Bảo toàn electron: 0,32.3 = 2a + (b – c) + 3c —> a = 0,12; b = 0,36; c = 0,18 —> b : a = 3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP