Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào nước dư thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là: A. 2,32 B. 3,56 C. 3,52 D. 5,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất tan duy nhất là NaAlO2 (0,04 mol) Bảo toàn Na —> nNa2O = 0,02 Bảo toàn Al —> nAl = 0,04 —> m = 2,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP