Tính khối lượng than chì cần dùng để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính khối lượng than...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính khối lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy, biết rằng lượng khí oxi tạo ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO và CO2 có tỉ khối so với hỗn hợp H2S và PH3 là 1,176. A. 306,45kg B. 205,83kg C. 420,56kg D. 180,96kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 20 kmol; nCO = u và nCO2 = v m khí = 28u + 44v = 1,176.34(u + v) Bảo toàn electron: 2u + 4v = 20.3 —> u = 4,305 và v = 12,847 —> mC = 12(u + v) = 205,8 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP