Hoà tan m gam hỗn hợp Ba Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan m gam hỗn hợp Ba, Al vào nước thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất và 12,544 lít H2 (đktc), không còn chất rắn không tan. Thổi CO2 dư vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C đến khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa D. Lấy kết tủa B trộn với kết tủa D rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Khối lượng của E là: A. 35,70 B. 38,76 C. 39,78 D. 38,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A chứa chất tan duy nhất là Ba(AlO2)2 —> nBa = a và nAl = 2a Bảo toàn electron —> 2a + 3.2a = 0,56.2 —> a = 0,14 B là Al(OH)3 C là Ba(HCO3)2 D là BaCO3 E gồm Al2O3 (0,14) và BaO (0,14) —> mE = 35,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP