X là dung dịch Al2 SO4 3 Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là dung dịch Al2(S...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml X với 300 ml Y được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml X với 500 ml Y được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X và Y lần lượt là: A. 0,1M và 0,05M. B. 0,1M và 0,2M. C. 0,05M và 0,075M. D. 0,075 và 0,1M.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là nồng độ 2 dung dịch X, Y: TN1: 0,2a mol Al2(SO4)3 + 0,3b mol Ba(OH)2 —> 8,55 gam ↓ TN1: 0,2a mol Al2(SO4)3 + 0,5b mol Ba(OH)2 —> 12,045 gam ↓ Lượng Ba(OH)2 đã tăng 0,5b/0,3b = 1,67 lân, trong khi kết tủa chỉ tăng 12,045/8,55 = 1,4 lần —> TN1 chưa hòa tan kết tủa, Ba(OH)2 hết, TN2 có hòa tan một phần kết tủa. TN1: Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 …………………..0,3b……—>…0,2b……….0,3b —> m = 78.0,2b + 233.0,3b = 8,55 —> b = 0,1 TN2: Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 0,2a…………..0,6a………………0,4a…………0,6a 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + 4H2O 2(0,5b-0,6a)…(0,5b-0,6a) Sau 2 phản ứng này thì Al(OH)3 còn lại là 0,4a – 2(0,5b-0,6a) m = 78(0,4a – 2(0,5b-0,6a)) + 233.0,6a = 12,045 —> a = 0,075

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP