Dung dịch A chứa m gam NaOH và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa m g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa m gam NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho từ từ dung dịch chứa 1 mol HCl vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 15,6 gam kết tủa. Sục khí CO2 vào dung dịch B thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của m là: A. 24. B. 16. C. 8. D. 32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
B + CO2 —> Al(OH)3 nên B chứa AlO2- —> H+ hết, kết tủa chưa đạt cực đại. nAl(OH)3 = 0,2 nH+ = nNaOH + nAl(OH)3 —> nNaOH = 0,8 —> m = 32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP