Hòa tan 10 92 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 10,92 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 10,92 gam hỗn hợp X chứa Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 và 0,09 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có khối lượng 127,88 gam và 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm 3 khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 5. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là A. 41,25%. B. 68,75%. C. 55,00%. D. 82,50%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa H+ (a), Al3+ (b), NH4+ (c), Na+ (d) và SO42- (d) Bảo toàn điện tích: a + 3b + c + d = 2d (1) m chất tan = a + 27b + 18c + 23d + 96d = 127,88 (2) nNaOH = 1 = a + 3b + c (3) nNaOH = 1,3 = a + 4b + c (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): a = 0,06 b = 0,3 c = 0,04 d = 1 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,395 Trong Z đặt x, y, z là số mol N2O, N2, H2 nZ = x + y + z = 0,08 mZ = 44x + 28y + 2z = 0,08.5.4 Bảo toàn H —> 2z + 0,395.2 + 0,06 + 0,04.4 = 1 + 0,09 —> x = 0,025; y = 0,015; z = 0,04 —> %N2O = 0,025.44/mZ = 68,75%

Gửi 5 năm trước

1
Thế bài này trc tiên p xét k có h+ trong Y , nếu k tính đc thì ms xét có h+ trong Y ạ – Khánh Xuân4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP