Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa AgN...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8,12 gam chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít kí (đktc). Tổng nồng độ của hai muối là: A. 0,3M B. 0,8M C. 0,42M D. 0,45M

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,03 Y gồm Ag (u), Cu (v) và Fe (0,03 mol) mY = 108u + 64v + 0,03.56 = 8,12 Bảo toàn electron: u + 2v = 0,03.3 + (0,05 – 0,03).2 —> u = 0,03 và v = 0,05 —> Tổng nồng độ = (u + v)/0,1 = 0,8M

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP