Hoà tan hoàn toàn 8 94 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 8,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là A. 13,70 gam. B. 12,78 gam. C. 18,46 gam. D. 14,62 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,12 —> nOH- = 0,24 Trung hòa vừa đủ —> nH+ = 0,24 nHCl : nH2SO4 = 4 : 1 —> nHCl = 4u và nH2SO4 = u —> nH+ = 4u + 2u = 0,24 —> u = 0,04 —> nHCl = 0,16 và nH2SO4 = 0,04 —> m muối = m kim loại + m gốc axit = 18,46

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP