Một loại phèn có công thức K2SO4 M2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phèn có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phèn có công thức K2SO4.M2(SO4)3.nH2O. Lấy 7,485 gam phèn này nung tới khối lượng không đổi thì còn lại 4,245 gam phèn khan. Mặt khác lấy 7,485 gam phèn đó hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với BaCl2 dư thì thu được 6,99 gam kết tủa. Kim loại M và giá trị n lần lượt là A. Cr, 24. B. Al, 24. C. Fe, 24. D. Al, 12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt số mol K2SO4.M2(SO4)3.nH2O = x —> nBaSO4 = 4x = 0,03 —> x = 0,0075 nH2O = nx = (7,485 – 4,245)/18 = 0,18 —> n = 24 m phèn = 0,03(2M + 462 + 18n) = 7,485 —> M = 52: M là Cr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP