Hòa tan 4 6 gam Na vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 4,6 gam Na v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 4,6 gam Na vào dung dịch chứa 200 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 0,6M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị x là: A. 0,7. B. 0,8. C. 0,5. D. 1,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa = 0,2 —> Dung dịch Y chứa Na+ (0,2), Cl- (0,2x) và OH- Bảo toàn điện tích —> nOH- < 0,2 (1) nAl3+ = 0,06 và nAl(OH)3 = 0,02 Nếu kết tủa đã bị hòa tan —> nOH- = 0,06.4 – 0,02 = 0,22: Loại, do không thỏa mãn (1) —> Kết tủa chưa bị hòa tan và nOH- = 0,02.3 = 0,06 Bảo toàn điện tích cho Y —> x = 0,7

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP