Trộn dung dịch chứa Ba2+ 0 06 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch chứa Ba2+; 0,06 mol OH-, 0,02 mol Na+ với dung dịch chứa 0,04 mol HCO3-, 0,03 mol CO32- và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là: A. 1,97. B. 7,88. C. 5,91. D. 3,94.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn điện tích —> nBa2+ = 0,02 Khi trộn 2 dung dịch: HCO3- + OH- —> CO2 + H2O Ba2+ + CO32- —> BaCO3 —> nBaCO3 = 0,02 —> mBaCO3 = 3,94

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP