Có hai dung dịch mỗi dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hai dung dịch, mỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa hai cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K+: 0,3 mol; Mg2+: 0,2 mol; NH4+: 0,5 mol; H+: 0,4 mol; Cl-: 0,2 mol; SO42-: 0,15 mol; NO3-: 0,5 mol; CO32-: 0,3 mol. Một trong hai dung dịch trên chứa các ion là: A. K+; NH4+; CO32-; Cl-. B. K+; Mg2+; SO42-; Cl-. C. NH4+; H+; NO3-; SO42-. D. Mg2+; H+; SO42-; Cl-.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mg2+ và CO32- không nằm trong cùng 1 dung dịch (Vì Mg2+ + CO32- —> MgCO3) H+ và CO32- không nằm trong cùng 1 dung dịch (Vì H+ + CO32- —> CO2 + H2O) —> Ta xếp được: Dung dịch 1: Mg2+, H+ Dung dịch 2: CO32-, K+ Điện dương của dung dịch (1) = 0,2.2 + 0,4.1 = 0,8 vậy nên ta phải xếp SO42-: 0,15 mol; NO3-: 0,5 mol để bảo toàn điện tích vì 0,15.2 + 0,5.1 = 0,8. —> Dung dịch 1: Mg2+, H+, SO42-, NO3- Còn lại xếp vào dung dịch 2: CO32-, K+, NH4+, Cl-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP