Cho V lít dung dịch A chứa đồng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V lít dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là A. 0,24 lít. B. 0,237 lít. C. 0,336 lít. D. 0,2 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 = V và nFe2(SO4)3 = 0,5V —> nFe3+ = 2V 2Fe3+ + 3CO32- + 3H2O —> 2Fe(OH)3 + 3CO2 2V………………………………………2V………….3V —> m↓ = 107.2V + 44.3V = 69,2 —> V = 0,2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP