Hòa tan hoàn toàn 30 gam CaCO3 bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 30...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 30 gam CaCO3 bằng axit dung dịch HCl. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí sinh ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 14,95 gam muối axit. Tính giá trị a Ngo Mai Linh đã chọn câu trả lời 06.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCaCO3 = 30/100 = 0,3 CaCO3 + 2HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O 0,3………………………………..0,3 nBa(HCO3)2 = 14,95/259 = 0,058 2CO2 + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2 0,116…..0,058…………….0,058 Còn lại 0,3 – 0,116 = 0,184 dành cho phản ứng: CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O 0,184…..0,184 —> nBa(OH)2 tổng = 0,242 —> a = 2,42M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP