Dẫn V lít khí CO2 vào 200 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn V lít khí CO2 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn V lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch chứa KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị V nằm trong khoảng 0,112 ≤ V ≤ 1,456 thì giá trị m nằm trong khoảng A. 0,985 ≤ m ≤ 3,94. B. 2,955 ≤ m ≤ 3,94. C. 0,985 ≤ m ≤ 2,955. D. kết quả khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,04 và nBa(OH)2 = 0,02 —> nOH- = 0,08 Khi nCO2 = 0,005 —> nCO32- = 0,005 —> nBaCO3 = 0,005 Khi nCO2 = 0,02 (Thuộc đoạn đang xét) —> nCO32- = 0,02 —> nBaCO3 max = 0,02 Khi nCO2 = 0,065 —> nCO32- = 0,015 và nHCO3- = 0,05 —> nBaCO3 = 0,015 Vậy 0,005 ≤ nBaCO3 ≤ 0,02 —> 0,985 ≤ mBaCO3 ≤ 3,94

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP